Blychau cynhyrchion

Blychau cynhyrchion

Defnyddir blychau cynnyrch personol, a elwir hefyd yn blychau carton plygu, yn bennaf ar gyfer pecynnu cynhyrchion unigol ac fe'u gwneir o fwrdd papur (ee persawr, canhwyllau, cynhyrchion harddwch).Mae gan y blychau hyn fel arfer fflapiau byrbryd ar un pen neu'r ddau ben (edrychwch ar fathau eraill o focsys yma).Gellir personoli blychau plygu yn gyfan gwbl gyda phrint y tu allan a'r tu mewn i'r blwch, gan roi'r bwrdd stori mwyaf effeithiol i chi hyrwyddo'ch brand. Ymgynghorwch â'n harbenigwyr pecynnu i benderfynu pa nodweddion arbenigol fydd yn cael yr effaith fwyaf ar eich pecynnu tra'n aros o fewn eich cyllideb.Rydym wedi eich gorchuddio ar gyfer y broses gynhyrchu o'r ansawdd uchaf a chyflymaf, p'un a yw'r ateb yn Spot UV, Boglynnu, Cyffyrddiad Meddal, Stampio Ffoil, neu Strwythur Personol.